Лога

Логото на MerchantPro може да е в един от форматите по-долу. За да създадете цялост на бранда, моля, използвайте само логата, показани на тази страница.

Свали всички

За други формати или специални изисквания, свържете се с нас на support@merchantpro.bg

Минимален размер

За запазване на четливостта и яснотата, това са минималните разрешени стойности при преоразмеряване на логото на MerchantPro.