Продавачи от трети страни могат да продават на Вашия онлайн пазар

Превърнете Вашия MerchantPro магазин в онлайн пазар и дайте възможност на други търговци да продават своите продукти през Вашата платформа.

Защо да създадете такъв маркетплейс? Защото по този начин можете да предлагате по-голямо разнообразие от продукти, без да управлявате допълнителни стоки и наличности и в същото време да привличате повече нови клиенти. В допълнение, задачи като управление на поръчки или доставка на продукти могат да бъдат оставени изцяло на отговорността на продавачите в онлайн пазара, което Ви позволява да поемате по-малко рискове и да увеличите рентабилността.

Като собственик на маркетплейса Вие имате абсолютен контрол върху продавачите, техните продукти, но също и върху поръчките и плащанията.

Тотален контрол над продавачи и поръчки

След като бъдат приети като продавачи във Вашия MerchantPro онлайн пазар, търговци от трети страни могат да започнат публикуването на свои продукти в сайта и в зависимост от Вашите настройки директно да управляват поръчките си.

Вие обаче имате абсолютен контрол върху всички действия на продавачите, публикуваните продукти и техните цени. Ако продуктите се внасят автоматично в маркетплейса Ви с автоматичен продуктов импорт, захранен от продавача, цените могат да се коригират динамично според предварително дефинирана формула. Вашият онлайн пазар, Вашите правила!

Автоматично синхронизиране на каталозите на маркетплейса и отделните продавачи

Улеснете продавачите при публикуване на продукти им във Вашия онлайн пазар с помощта на приложението за автоматичен продуктов импорт.

В допълнение към създаването на нови продукти, приложението може да опреснява продуктите автоматично на предварително определени интервали от време (ден, час), така че нито Вие, нито продавачите да се притеснявате за точността на продуктите данни и наличности.

Профили на продавачи с различни права за обработка на поръчки

Създавайте профили на продавачи с ограничени права в контролния панел на онлайн пазара. Според праввата, които им давате, всеки продавач може да приложи поредица от промени към собствените си продукти, да обработва неговите си поръчки и да ги изпраща до клиентите.

Като собственик на онлайн пазара, Вие имате пълен контрол върху всички операции, но можете да изберете да оставите управлението и отговорността на продавачите. Ще можете да се съсредоточите върху бизнеса, докато оперативната част се предоставя от търговци от трети страни.

Експоненциален растеж за Вашия онлайн бизнес

Някои от най-популярните и печеливши компании в световен мащаб са маркетплейси. Като собственик на маркетплейс (онлайн пазар), Вашето внимание трябва да бъде насочено към привличане на възможно най-много клиенти, но също така и към намиране на кръг от продавачи, способни да отговорят на очакванията на Вашата целева аудитория.

Ако досега стартирането на онлайн пазар изискваше големи инвестиции и ресурси, сега можете да получите достъп до тази бизнес стратегия много по-лесно. MerchantPro предоставя всички инструменти, за да превърнете Вашия онлайн магазин в напълно оборудван онлайн пазар, за да можете да преминете с бизнеса си на следващо ниво.