Обединете каналите си за продажба на дребно и едро

Имате ли онлайн магазин, който обслужва фирми? В платформата на MerchantPro ще намерите всички инструменти, от които се нуждаете за ефективност в B2B електронната търговия, както разбира се и в B2C.

Ние предлагаме поредица от функционалности за продажби на едро или към дистрибутори и партньори, готови да подкрепят вашата стратегия за продажби: диференцирани цени в зависимост от групите клиенти, отстъпки за обем, периодични абонаменти за определени продукти плюс много други.

С тези автоматизирани решения значително опростявате всичките си B2C операции за електронна търговия, но и тези с вашите бизнес партньори.

Клиентски групи с различна ценова политика

В B2B сътрудничеството е важно да се създадат трайни отношения с всеки от партньорите. Така според историята на покупките, можете да настроите различни оферти, за да отговорите по-добре на нуждите на партньорите.

Във вашия MerchantPro магазин можете да задавате намаления, достъпни само за определени групи клиенти, което позволява специалните цени да са видими само за клиенти от дадена група. За по-добро сегментиране можете да определяте групи клиенти по всякакви критерии, с различни цени, и така да повлияете положително на продажбите, видове закупени продукти, честота на поръчки или техния обем.

Печелите от гъвкавостта при управлението на оферти, а удовлетворението на партньорите се увеличава с всяка нова поръчка.

Специални отстъпки и цени на едро

Честа практика в B2B отношенията е да се предоставят отстъпки за обем. Можете да направите това във Вашия магазин, като зададете правило за поръчка на едро, с което фирмата-клиент получава намаление, вариращо в зависимост от броя закупени единици от даден продукт.

Имате множество възможности за определяне или ограничаване на продукти, за които дадено правило за намаление да е валидно. Можете да следите наличностите строго.

Дайте на клиентите възможност за регулярни поръчки и абонаменти

Има много ситуации, в които B2B клиентите могат да ползват регулярна поръчка от определени продукти, като например офис консумативи. Ако се насочвате към такива целеви групи, можете да ги направите достъпна възможността за повтарящи се (регулярни) поръчки и абонаменти във Вашия MerchantPro магазин. Тя позволява да се правят поръчки автоматично, на предварително определени интервали от време и с автоматично заплащане (тип "директен дебит").

Получавате предсказуемост по отношение на приходите и стабилни партньорства. Истински лоялни клиенти.

Регистрация за фирми в онлайн магазина

Ако Вашият онлайн бизнес е насочен към B2B продажбите, магазинът трябва да оправдае очакванията. В допълнение към възможността за създаване на оферти за бизнес клиенти, платформата на MerchantPro предлага и възможността за регистрация само за фирми т.е. можете да имате като клиенти единствено фирми, без физически лица.

B2B сделките в електронната търговия могат да бъдат сложни, но инструментите, налични в MerchantPro, могат да помогнат значително за облекчаване на всички процеси.